3:2 appkonstverk

Konstprojektet 3:2 består av arton porträttbilder som visas ihop med sina unikt framtagna ljud. Sex av bilderna visas även som film i mobilen.

I konstprojekt 3:2 ingår fotograf Ulf Renholm, radioproducent Kerstin Svenson samt BrittMarie Järnström Lindell, konstnär.

 

 

 

Så här gör du för att  höra ljuden i din mobil:

1. Ladda ner och starta appen HP Reveal  (Följ instruktionerna)
2. Sök på ” 32konst”
3. Välj ” Follow” på en av träffarna
4. Klicka på fyrkanten nere i mitten
5. Rikta mobilens kamera mot bilden

Bakgrund

Projektet påbörjades 2013 och följdes av två års förberedande arbete för att färdigställa verken. Hösten 2015 visades konstprojektet i två olika miljöer. Först i offentlig miljö genom ett samarbete med Eskilstuna kommun, Länstrafiken och Transdev, vilket innebar att vårt projekt visades i arton busskurer i Eskilstuna.

Konstprojektet 3:2 blev utvalt bland hundratals ansökningar från 53 länder att delta på Stockholm Fringe Festival. Verken visades liksom i busskurerna i affischform på Galleri KonstArt och Studio 44. Konstprojektet 3:2 prisades sedan med Stoff Award för sitt innovativa grepp. Delar av projektet har också visats på Uppsala Kortfilmsfestival samt Uppsala Fotofestival. Vid Katrineholms firande av 100-årsjubileumet var Konstprojektet 3:2 ett av projekten som beviljades medel. Samtliga arton verk visades i det offentliga rummet under de fyra sommarmånaderna. Verken placerades i olika offentliga miljöer, bland annat i parker, på elskåp och andra uterum i staden. Till skillnad mot tidigare utställningar med projektet valde vi denna gång att arbeta med olika storlekar och med olika material, från väldigt små bilder på klistervinyl till mycket stora, upptryckta som vepor.

Konstprojektet 3:2 består av Ulf Rehnholm, fotograf och filmare, Kerstin Svenson, radioproducent samt BrittMarie Järnström Lindell, konstnär. Projektet innehåller arton porträttbilder som visas ihop med sina speciellt framtagna ljud med hjälp av en mobilapp. Porträttbilderna består av målningar, filmsekvenser och fotografier. Ramen för ljudet har varit röster eller ljud skapade av människor. Projektet handlar om att ljudsätta bilder och bildsätta ljud. Varje verk innehåller två konstnärers arbete.
I arbetsprocessen har vi upprepade gånger tagit fram varsitt ljud och bild som skickats till de övriga i gruppen, som i sin tur har inspirerats att färdigställa verken utifrån dess olika förutsättningar.
Besökarna kan med hjälp av appen scanna av respektive bild med sin egen mobil och höra ljudet som är kopplat till den aktuella bilden. I de fall då det handlar om stillbild till film, kan besökaren utöver att höra ljudet, även se filmen i sin mobil.