Webbreportage

Ett ljud- och bildreportage på webben

Ett effektivt sätt att presentera sitt företag, förening eller organisation är att använda ljud- och bildreportage. Ett journalistiskt reportage som speglar en verksamhet i ljud och bild, stärker till exempel ett företags varumärke. Reportaget bildsätts av en informationsdesigner som fotograferar och redigerar bildmaterialet, både det nytagna och det av lite äldre karaktär.

Här är ett exempel på hur ett sådant webbreportage kan se ut och låta. Just detta handlar om mitt egna företag.

Resultatet, produkten, kan sedan läggas ut på företagets egna webb och även med fördel snurra  i montern på exempelvis ett seminarium, en mässa eller vid en företagspresentation.

Ett reportage på webben möjliggör även för dem med funktionsnedsättning att ta till sig ett företagsbudskap i egen takt  till exempel dyslektiker eller synskadade, som gärna använder talsyntes som hjälpmedel att tolka bilder och texter.
Här är ett par andra exempel på hur olika ljud- och bildreportage kan låta; Prezend är ett företag som arbetar inom området designad kommunikation; grafisk design och illustration och Bijas AB, Sveriges enda ortopediska korsettfabrik med patenterade egendesignade produkter.

VilstaGruppen är ett företagsnätverket som har 160 medlemsföretag inom både tjänste- och producerande företag och från enmansföretagare till koncernföretag, alla belägna i Eskilstuna kommun. VilstaGruppen genomför utbildningar för medlemsföretagen vilket är en del av ett ESF-projekt. Man vänder sig till ledning, processledare och medarbetare och ska komplettera och förstärka effekten av företagets egen utvecklingssatsning. En utbildningssatsning arrangerades under hösts där inspiratören Tina Thörner föreläste under temat ledarskap och jämställdhet. Lyssna på ett ljudreportage med Tina Thörner!

Pia Nilsson Säljmer.jpgPia Nilsson på Säljmer håller säljutbildning för medlemsföretag inom VilstaGruppen. Personal på Aktiv Ortopedteknik i Sörmland fick under två kursdagar reflektera och se till kundnytta, behov, köpprocesser, kommunikation, attityder och mål. Ta del av kursen här!

Per-Erik Ellström Linköpings universitet.jpgHör Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, tala om lärande och förändringsprocesser.

Ett lyckat arbetsmarknadsprojekt inom Eskilstuna kommun

IMG_15372010 startade projekt Sahil med medel från EFS, Europeiska Socialfonden. Målsättningen var att hitta vägar till arbete och studier för utomeuropeiska invandrare i Eskilstuna. Hälften av platserna i projektet skulle fördelas till somalier. 21 maj 2013 firades ett lyckat resultat!

Lyssna på webbreportaget om Sahil här!

Här till vänster ser vi projektledare Kerstin Söhr med Maria, en mycket nöjd deltagare.

 

Landstinget Sörmland arrangerar Kulturting. Jag fick en intervju med Kerstin Brunnberg och Milad Mohammadi.IMG_9721

IMG_9745