Vi är inte vad vi gör eller säger - vi är berättelsen om det vi sagt och gjort

Det är genom berättelser som vi förstår världen – och förändrar den. I berättelsen låter vi det faktiska och det upplevda vävas samman. Vi lyssnar, vi tolkar, vi bildar en förståelse och samtalar vidare. Tillsammans utgör det grunden för vår världsbild och våra relationer.

Den lyssnande människan är nyfiken och sitter på andra sidan ljudvågorna. Den lyssnande människan är jag när jag hör din berättelse som jag förmedlar vidare.

En stark berättelse kan bara växa fram ur ett samtal som bygger på förtroende. Utan förtroende inget samtal och ingen berättelse.

Ett program har ett givet format och längd, men inte ett samtal. Det är så vi tillsammans låter din berättelse bli nya erfarenheter hos andra.

Mitt skapande begränsas inte till ljudmediet. Min kreativitet driver mig i nya riktningar där jag utforskar nya medier och verktyg. Jag fyller avsaknad med funktion när jag designar smarta och vackra produktlösningar för hemmet. Unika verk med ett personligt uttryck, precis som mina ljudproduktioner.

Jag har under 25 år fått människor att dela med sig av sina berättelser – i framförallt Sveriges Radio. I både nära samtal fulla av svärta och glädjerika samtal fyllda av mod och optimism.

Ibland finns stoffet inte hos en levande människa utan i arkivmaterial som jag levandegör och producerar till en berättelse som är relevant för vår tid.

Min skapandeprocess sträcker sig längre än till ljudproduktioner. Att tolka och förmedla någon annans berättelse är något jag även gör som syntolk av film, teater och dans.

Jag delar även med mig av min egen berättelse när jag föreläser på temat att ta en time-out.

Vad kan jag göra för dig?

 • Radio- och podcastproduktion från befintlig
  programidé eller format: löpande programserier,
  kortare inslag och intervjuer, dokumentärer etc.
 • Platsspecifikt innehåll som berättar historien om
  en viss geografisk plats
 • Research av historiskt material för att teckna
 • personporträtt eller annat historiskt berättande
 • Voice-over och andra typer av röstinspelningar

Jag håller inspirationsföreläsningar om “Konsten att lyssna” och om
“Modet att ta en time-out”. Jag anpassar gärna föreläsningarna beroende på sammanhang.

Som syntolk tolkar jag andras verk och skapar sammanhang och förståelse för de som har en synnedsättning.

Min kreativitet tar sig många uttryck, som designer av olika typer av produkter för hemmet, alltifrån särpräglade nyckelskåp till hyllor och olika typer av glasskåp för förvaring.

Mitt senaste program

Radioserie om hus och historia.