Följ med mig till kriminalvårdsanstalten Hällby

Följ med mig till kriminalvårdsanstalten Hällby som ligger strax utanför Eskilstuna. Där bedriver Karina Karlsson körverksamhet med internerna! Lyssna här!