Kortfilmsproduktion – Kurs för seniorer

MINNEN FRÅN FÖRR  –  kortfilmsproduktion för seniorer +65år

”Det finns mängder med fotografier i album, skokartonger och på vindar. Bilder som för upphovspersonen skapar minnen och berättelser som försvinner om han eller hon inte berättar. Nu finns en teknik som gör stillbilden rörlig och berättelsen mer levande.

Film i Sörmland, som är en del av Landstinget, har under senare år genomfört flera filmkurser för seniorer runt om i länet. Där har personliga historier fått liv genom bilder och kommit en större publik till del.

Syftet med Minnen från förr-projektet är dels att erbjuda seniorer möjlighet att pröva ny digital teknik, men också att ge äldre personer kunskap om ett nytt sätt att ta hand om sitt fotoalbum och dela upplevelser från förr med många fler. Under hösten 2019 kommer jag, i Film i Sörmlands regi, att hålla kurser i Eskilstuna. Låter det intressant? Kontakta mig på 0733 – 79 55 18.

Kursupplägg:

4 tillfällen á 3 timmar

Kostnad: 250 kronor

Inga förkunskaper krävs och Film i Sörmland bistår med all teknisk utrustning