“Om nakenhet och reflektion”

Om nakenhet och reflektion handlar min krönika i Sörmlandsbygden.