Radio- och ljudproduktion – Senaste nytt


Under hösten producerar jag program om psykisk ohälsa för Sveriges Radio P4 Sörmland. Jan är bipolär, hör hur han hanterar sjukdomen.