Radio- och ljudproduktion – Senaste nytt


Föreläsning på Elite. För Rotary berättade jag om livet som frilansande radioproducent. #radioljudproduktion