Speaker & inläsningar

Rösten är mitt viktigaste verktyg som radiojournalist och inläsare! Och rösten kan varieras i oändlighet vad gäller tonläge och intensitet. På så sätt kan man tona in det perfekta röstläget som bäst passar budskap, mediet och tillfället. I en ren speakertext mellan inslag och av medverkande röster är det väsentligt att tonfall och betoningar bygger…

Lyssna på fler konstverk!

Eskilstuna Konstmuseum är först i Sverige med en 3D-teknisk lösning som ljudligt presenterar konstverk för besökaren. Sommaren 2013 ljudsattes åtta verk. Nu finns ytterligare fem att lyssna på. Kerstin Svenson Radio- och Ljudproduktion står för manus och inläsning.