Kortfilmsproduktion

Seniorer skapar film i Imovie

Det finns mängder med fotografier i album, skokartonger och på vindar. Bilder som för upphovspersonen skapar minnen och berättelser som försvinner om han eller hon inte berättar. Nu finns en teknik som gör stillbilden rörlig och berättelsen mer levande.

Film i Sörmland, som är en del av Regionen, har under senare år genomfört flera filmkurser för seniorer runt om i länet. Där har personliga historier fått liv genom bilder och kommit en större publik till del.

Syftet med filmprojektet är dels att erbjuda seniorer möjlighet att pröva ny digital teknik, men också att ge äldre personer kunskap om ett nytt sätt att ta hand om sitt fotoalbum och dela upplevelser från förr med många fler. 

Kursupplägg:
4 tillfällen á 3 timmar
Kostnad: 300 kronor

Inga förkunskaper krävs och Film i Sörmland bistår med all teknisk utrustning.

Intresserad?

Filmproduktion för Region Sörmland

Landstinget Sörmland anlitade mig som reporter i ett filmprojekt där man ville rekrytera specialistläkare inom psykiatri. Fotograf var Nils Cromnow som även stod för redigeringen. Tillsammans träffade vi två läkare som gav en bild av hur Landstinget fungerar som arbetsgivare.

Vill du kontakta mig angående filmproduktion?