Psykisk ohälsa är temat på min  radioserie som sänds i Sveriges Radio P4 Sörmland under hösten. Den lyfter allt från symtom som stress, ångest och nedstämdhet till mera allvarliga symptom som har en psykiatrisk diagnos.