Psykisk ohälsa är temat på min nya radioserie som sänds i Sveriges Radio P4 Sörmland under hösten. Det kommer att handla om symtom som stress, ångest och nedstämdhet till mera allvarliga symptom som har en psykiatrisk diagnos.