Ljudreportage på webben

Ett effektivt sätt att presentera sitt företag, förening eller organisation är att använda ljudreportage på webben. Ett journalistiskt reportage som speglar en verksamhet i ljud och där bild bilder som knyter an kan stärka till exempel ett företags varumärke. Resultatet, produkten, kan sedan läggas ut på företagets egna webb och även med fördel snurra  i montern på exempelvis ett seminarium, en mässa eller vid en företagspresentation.

 


VilstaGruppen är ett företagsnätverket som har 160 medlemsföretag inom både tjänste -och producerande företag och från enmansföretagare till koncernföretag, alla belägna i Eskilstuna kommun. VilstaGruppen genomför utbildningar för medlemsföretagen vilket är en del av ett ESF-projekt. Man vänder sig till ledning, processledare och medarbetare och ska komplettera och förstärka effekten av företagets egen utvecklingssatsning. Under en utbildningssatsning föreläste inspiratören Tina Thörner  under temat ledarskap och jämställdhet.

Lyssna!

 

 


Pia Nilsson Säljmer

Pia Nilsson på Säljmer håller säljutbildning för medlemsföretag inom VilstaGruppen. Personal på Aktiv Ortopedteknik i Sörmland fick under två kursdagar reflektera och se till kundnytta, behov, köpprocesser, kommunikation, attityder och mål.

Ta del av kursen!

 

 

 


Per-Erik Ellström Linköpings universitet.jpgHör Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, tala om lärande och förändringsprocesser.

Lyssna!

 

 

 

 

 

 


Ett lyckat arbetsmarknadsprojekt inom Eskilstuna kommun

IMG_15372010 startade projekt Sahil med medel från EFS, Europeiska Socialfonden. Målsättningen var att hitta vägar till arbete och studier för utomeuropeiska invandrare i Eskilstuna. Hälften av platserna i projektet skulle fördelas till somalier. 21 maj 2013 firades ett lyckat resultat!

Här ser vi projektledare Kerstin Söhr med Maria, en mycket nöjd deltagare.

Lyssna!

 

 


IMG_9721Landstinget Sörmland arrangerar Kulturting. Jag fick en intervju med Kerstin Brunnberg och Milad Mohammadi.

Lyssna!